آزمایشگاه آنالیز میکروبی

آزمایشگاه آنالیز میکروبی یکی از مهمترین آزمایشگاه­ها در بالین و صنایع مختلف می­باشد. بر همین مبنا آزمایشگاه میکروبی با هدف تشخیص و تحقیق راه اندازی شده و آماده ارائه خدمات می­باشد. تمامی آزمایش­های میکروبی معمول جهت تشخیص پزشکی، صنایع غذایی و تحقیقاتی قابلیت انجام در این آزمایشگاه را دارند. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های زیر می­باشد:

1.        انکوباتور CO2

2.       شیکر انکوباتور

3.      فور

4.      هود لامینار