آزمایشگاه کشت سلولی

از آنجایی­که پزشکی مدرن با تحقیقات پیوند محکمی دارد و بخش عمده­ای از این تحقیقات در این زمینه به صورت تحقیقات سلولی و مولکولی می­باشد، لذا دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای فعالیت­های پژوهشی خود، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی را در سال 1388 تاسیس کرده و از همان زمان این مرکز شروع به فعالیت نموده است.

این مرکز در تاریخ 1393/12/16 با رای صادره از دویست وچهل وپنجمین جلسه ی شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی موافقت اصولی دریافت نمود. عمده‌ترین فعالیت‌های این آزمایشگاه عبارت است از: سنجش سمیت سلولی وفعالیت ضدتوموری ترکیبات سنتتیک وطبیعی با روش‌های MTT Assay و کلون‌سازی سلول- بررسی فعالیت زیستی ترکیبات سنتتیک و طبیعی- مطالعه بیان ژن در سطح پروتئین با روش‌های وسترن بلاتینگ- کشت ونگهداری دراز مدت سلول‌های سرطانی- مطالعه و بررسی آپوپتوز(مرگ برنامه ­ریزی شده) با استفاده از روش‌های نوین مولکولی- بانک سلولی وبانک بافت­های مختلف-انجام پژوهش­های بنیادی وکاربردی در زمینه ­های مختلف سلولی ومولکولی. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های زیر می­باشد:


1.        هود لامینار کلاس II،

2.       اتوکلاو

3.      انكوباتور Co2 با وسائل مربوط کپسول CO2

4.      میکروسکوپ اینورت

5.      شیکر انکوباتور

6.       یخچال فریزر

7.      ست سمپلر

8.      میکروسکوپ اینورت

9.       سانتريفيوژ معمولی

10.     تانک ازت مایع

11.     هود شیمیایی

12.    وسترن بلاتینگ