آزمایشگاه گیاهان دارویی

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه از راه انجام پژوهش­های بنیادی- کاربردی اقدام به پاسخگویی به اهم نیازهای اساسی جامعه نموده است. حیطه فعالیت این مجموعه در رابطه با داروهای گیاهی و داروهای طب سنتی می باشد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های زیر می­باشد:

1.        روتاری

2.       اولترا سونیک هموژنایزر

3.      فریزر درایر

4.      ترازوی دیجیتال دستگاه تعیین نقطه ذوب

5.      اسپکت uv

6.       سانتریفیوژ یخچال­دار

7.      میکرو سانتریفوژ

8.      دستگاه western blot imaging system