آزمون‌های آزمایشگاه

در آزمایشگاه‌های زیر مجموعۀ آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، با توجه به تجهیزات و توانمندی‌های آزمایشگاه 436 نوع آزمون ارائه می‌شود. جزئیات آزمون‌های قابل انجام در آزمایشگاه در فایل اکسل زیر قابل مشاهده است:

   دانلود : لیست آزمون‌های آزمایشگاه           حجم فایل 23 KB