خدمات ارائه شده در سال 1400

در سال 1400 در مجموع به 20 نفر، 309 خدمت ارائه شده است. از 20 نفر، 8 نفر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و 12 نفر دانشجو از دانشگاه‌های علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه آزاد سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری بوده‌اند.

در 309 خدمت ارائه شده در مجموع آنالیز 1069 نمونه انجام شده است که شامل 573 نمونۀ سلول، 161 نمونۀ بافت، 110 نمونۀ خون، 81 نمونۀ مایعات بدن و 142 نمونۀ مادۀ شیمیایی بوده است. جزئیات خدمات ارائه شده در سال 1400 را در فایل اکسل زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

   دانلود : خدمات ارائه شده در سال 1400           حجم فایل 32 KB