آزمایشگاه آناليز دستگاهي (دانشکده بهداشت)

امروزه روش­های آنالیز دستگاهی با استفاده از تکنولوژی­های پیشرفته و سریع در عرصه علوم مختلف از قبیل پزشکی، داروسازی، نساجی، کشاورزی و غیره با بهره­ گیری از روش­های نوین پاسخگوی نیاز آنها گشته است. این آزمایشگاه با در اختیار داشتن دستگاه­های پیشرفته افتخار دارد تا گامی هر چند کوچک در راستای رشد و خودکفایی علم و صنعت کشور برداشته باشد و بطور کلی هدف در این آزمایشگاه شناسایی کمی و کیفی ترکیبات در زمینه­ های فلزی- نمونه های محیطی- نفت و گاز پتروشیمی و بیوتکنولوژی است. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های زیر می­باشد:

1.      GC/MS

2.      TOC

3.      HPLC

4.      AAS

5.      HVG

6.      اسپکتروفتومترUV

7.      رفرکتومتر

8.      حمام اولتراسونیک

9.      تجهیزات آزمایشگاه